Dewlemendiyên Di Mesîh de
Dewlemendiyên Di Mesîh de
Dewlemendiya Mesîh Tenê Derbas Dibû
/

tcc922 Xêzik çap bike